Bilanço Analizi

Firmanız faaliyetleri hakkında hem firma sahibi olarak sizlerin, hem de firmanızla Borç/Alacak ilişkisine girecek diğer firma ve finans kuruluşlarının (Banka, Katılım Bankası, Faktoring Firmaları ve Leasing Firmaları vb.) yıllara göre nasıl bir gelişim gösterdiği hakkında bilgi ve kanaat sahibi olabilmeleri için Bilanço Analizi çok büyük önem taşımaktadır.

Kâr Zarar Tablosu Nedir ?

Belirleyeceğiniz bir dönem için firmanızın Brüt Kar/Zararını görebilmenize imkan sağlayan bir tablodur.

Tablonun sağlıklı sonuç verebilmesi için;