Fon Yönetim Tablosu Nedir ?

Belirleyeceğiniz bir tarih için, firmanızın fon giriş ve çıkışlarını takip eden ve belirlenen tarihteki fon miktarını görebilmenizi sağlayan bir tablodur.

Tablonun sağlıklı sonuç verebilmesi için;

Kambiyo Senetleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli kağıtlara KAMBİYO SENEDİ denir.

Kambiyo senetleri; Poliçe, Bono ve Çek olmak üzere üç çeşittir. Bütün kambiyo senetlerinin şekil şartları yasa da ayrı ayrı belirtilmiştir. Kambiyo senetlerinin geçerli bir ödeme aracı olabilmesi için yasada belirtilen şekil şartlarına uyması gerekmektedir.