Üretim Modülü

Bir üretim firmasıysanız veya işiniz gereği alım satımın yanı sıra farklı yardımcı maddelerden oluşan farklı bir ürün elde edip satışını yapıyorsanız, en büyük yardımcınız ÜRETİM MODÜLÜ olacaktır. 

Firmaların en büyük sıkıntılarından biri de fiili stoklarıyla, sistemlerindeki stokların mutabık olmamasıdır. Bu durum hem hammadde ve yardımcı maddelerin kullanılmış ve stoklardan düşmüş olması gerektiği halde düşmemesi, dolayısıyla da stok envanter çalışmalarında gerçek dışı rakamlarla karşılaşmaları sonucu doğurmaktadır. Bunu yanı sıra birden çok yardımcı ve hammaddeden oluşturdukları yeni mamûl madde de stokların da yer almayacağı için faturalamalarda da sıkıntılar yaşamaktadır. 

AVANTAJLARI

  1. Yaptığınız her farklı üretimin bir reçetesi olacağından, o mamûlle ilgili bir standardınız olacak. Yapılan bütün üretimler önceki üretimlerinizle farklı bir niteliğe veya özelliğe sahip olmayacak.
  2. Reçete oluştururken, toplam giderlerinizin (İş yeri size ait ve kira ödemiyorsanız amortisman değeri dahil edilerek) toplam satışlarınıza oranı; yaklaşık ortalama işletme gideri oranınızdır. Bu oranda maliyetleriniz ilave edilmeli ki gerçek maliyetinizi görebilmelisiniz.
  3. Her üretim emrinde sorumlu bir personel seçme mecburiyetiniz olacağından, ileride karşılaşılacak olumsuz bir durum da sorumluluğun kime ait olduğu belli olacak.
  4. Personel performans değerlendirmesi için de eliniz de önemli bir veri kaynağı elde etmiş olacaksınız.
  5. Üretim emrinde kullanılan bütün hammadde ve yardımcı maddeler stoklarınız dan kullanılan miktarlar kadar düşecek, elde edilen yani mamûl madde ise stoklarınıza eklenecektir. Dolayısıyla stok envanter çalışmalarınız sağlıklı ve güvenilir hale gelecektir.
  6. Üretim emrinin oluşturulması sırasında, o üretim için hammadde ve yardımcı maddelerin, stoklarınızda yeteri kadar olmayanlarla ilgili bir rapor alabileceğiniz için bütün eksiklerin tamamlanmasını temin edecek ve dolayısıyla üretim sürecinde bir aksamaya ve zaman kaybına sebebiyet vermemiş olacaksınız.
  7. Üretim emrinin oluşturulması aşamasında, üretimin gerçek maliyetini görebileceğiniz için, mamûllerinizi de daha doğru bir fiyatlandırma yapabileceksiniz.
  8. Reçete oluşturma aşamasında; bazı hammadde veya yardımcı maddelerin, üretimde tamamı kullanılamayacağı doğaldır, bu durumda artan yardımcı maddeleri değerlendirme imkânı yoksa fire olarak girdi kalemlerine ilave edip daha sağlıklı üretim maliyeti elde edebilme imkânı sunmaktadır.
  9. Reçete oluşturma aşamasında; üretimde kullanıldığı halde devamlı göz ardı edilebilen diğer yardımcı maddeleri (Boya, yağ, tiner vb ) de girdi kalemlerine ilave edebilme imkânı sunar.
  10. Değişken ölçülü üretim emri ile ürün kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan üretimin özelliklerinde değişiklik yapma imkânı. Müşteri talebine uygun ölçülerde üretim yapabilme imkânı.